Curriculum Rationale

At Ysgol Borthyn, our vision for the future is to ensure that every pupil reaches their full potential and develops into ambitious lifelong learners, who are ready to be valued citizens of Wales and the world.

Through engaging learning experiences, we nurture confidence, curiosity and creativity as we promote bilingualism, wellbeing, sustainability and aspiration, in an inclusive Christian environment.


Ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol yw sicrhau bod pob disgybl yn cyrraedd eu llawn botensial ac yn datblygu’n ddysgwyr gydol oes uchelgeisiol, sy’n barod i fod yn ddinasyddion gwerthfawr o Gymru a’r byd.

Trwy brofiadau dysgu difyr, rydym yn meithrin hyder, chwilfrydedd a chreadigrwydd wrth hyrwyddo dwyieithrwydd, lles, cynaliadwyedd a dyhead, mewn amgylchedd Gristnogol gynhwysol.

Believe. Aspire. Try. Succeed.

Please click here to see our Curriculum Rationale towards the new Curriculum for Wales from September 2022 (File size: 9 MB)