Welcome to Ysgol Borthyn!

On behalf of all the Staff and Governors it gives me great pleasure to welcome you and your child to Ysgol Borthyn Voluntary Controlled Church in Wales School.

Ar ran yr holl staff a’r Llywodraethwyr mae’n bleser mawr gennyf eich croesawu a’ch plentyn i Ysgol Borthyn, Wirfoddol a Reolir Eglwys yng Nghymru.


School Gallery